Brânzilă Mioara, Profesor de limba franceză
Liceul Tehnologic “Haralamb Vasiliu”, Loc. Podu Iloaiei, Jud. Iaşi