Motto: “Caracterul e alcatuit din minte și suflet. Așa se întâmplă că el depinde de educație și, prin urmare, poate fi îndreptat sau îmbunătățit”

                                                                                            Giacomo Casanova

Noile perspective în didactica limbilor moderne reprezintă un subiect de actualitate. Spunem aceasta, deoarece predarea – învăţarea limbilor moderne a trecut, de-a lungul timpului, printr-o serie de transformări.

Efectul activităţii de învăţare trebuie să se concretizeze printr-un stil cognitiv, printr-un set de elemente procesuale şi strategice, pe care elevul să-l folosească pe cont propriu. Prin etalarea şi prezentarea de produse ale gândirii, şcoala trebuie să devină formator al proceselor de gândire, iar profesorul să prezinte elevilor modele de gândire şi învăţare, nelimitându-se doar la a furniza informaţii, ci şi antrenându-i motivaţional şi cognitiv, apelând la stategii de învăţare. Caracteristica definitorie a comunicării  mesajelor didactice o constituie identificarea reală, stăpânirea conştientă a componentelor proceselor  comunicării şi descifrarea corectă a relaţiilor semnificative dintre ele de către interlocutori. În situaţia didactică  de învăţare, schimbul  eficient de mesaje inteligibile şi persuasive înseamnă o interacţiune conştientă între subiecţii educaţi, care au statusuri şi roluri diferite.

Comunicarea într-o limbă străină  apelează la abilităţi de mediere şi înţelegere culturală.

Demersul educativ în ceea ce priveşte studiul limbilor străine se bazează pe metode comunicative. Scopul acesteia este de a favoriza comunicarea elevilor între ei sau cu profesorii. În acest sens, are ca fundament actele de vorbire (a se prezenta, a cere o informaţie, a da un sfat…). Nu se mai învaţă, de exemplu, imperativul pentru a învăţa imperativul, ci pentru a ajuta la a da ordine. Acest demers,  pune accentul, înainte de toate, pe utilizarea documentelor autentice, pentru a-l ajuta pe elev să poată comunica rapid cât mai „natural” posibil în limba de comunicare (adică el nu va mai vorbi precum o „carte”).

Acest demers având anumite limite, cu precădere mai mult axate pentru oral decât pentru scris. De aceea, învăţarea limbilor străine se desfăşoară pe cele patru competenţe: înţelegerea mesajului oral, producerea mesajului oral, înţelegerea mesajului scris, producerea de mesaje scrise.

În termeni generali, METODA este cea care conturează întregul demers de proiectare şi realizare a acţiunii evaluative,de la stabilirea obiectivelor de evaluare şi până la construirea şi aplicarea instrumentelor de evaluare prin care intenţionăm să obţinem informaţiile necesare şi relevante pentru scopurile propuse.

METODELE MODERNE DE PREDARE asigură o alternativă la formulele tradiţionale oferind alte opţiuni metodologice şi instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă.

În cadrul procesului de educație,  activitatea de predare, consolidare și evaluare se realizează cu ajutorul unor elemente importante care se află în strânsă legătură, asigurând astfel o desfăşurare coerentă şi benefică a acestor procese.

La orele de limbi străine este bine venită utilizarea metodelor  moderne însoțite de înregistrări audio-video, în special in predarea orelor de ascultare, iar învățarea propriu-zisă se realizează în mediul cel mai potrivit: lumea reala , situații socioculturale concrete, viața cotidiana. În mod automat elevul se adaptează limbajului actual. Își diversifică cunoștințele de lexic, se obișnuiește cu pronunția.

Folosirea mijloacelor audio-vizuale trebuie făcută cu moderație, gradat pentru a nu plictisi elevii , care au probleme de înțelegere a limbii, dar si pentru a nu transforma o oră de clasa într-o sala de cinema.

In acest sens,  ar trebui sa avem  mai multa libertate in alegerea materialelor de lucru si sa nu urmam strict un anumit tipar. Astfel,  ar trebui să ne axăm mai mult pe activități de speaking ( comunicare ) și listening ( ascultare ), deoarece, în viața de zi cu zi, petrecem mult mai mult timp vorbind și ascultând decât scriind și citind. De aceea este foarte important sa valorificăm din ce în ce mai mult materialele oferite de internet, filmulețele englezești, franțuzești care constituie exemple de limba autentica, melodiile în limba engleza din topul preferințelor elevilor și să oferim acestora ocazii de a se exprima liber, de a-și dezvolta creativitatea, fără să le taxam orice greșeală, acest lucru putând duce la o posibila inhibare a lor.  Pe tot parcursul procesului de învățământ se urmărește  îmbogățirea vocabularului , îmbunătățirea pronunției prin activități de ascultare dar și prin prezentarea unor filmulețe cu aspecte din viața și cultura britanică, în predarea limbii engleze.

Competențele specifice  în receptarea mesajului oral sunt: desprinderea sensului global al unui mesaj articulat clar, emis cu o viteză normala; identificarea elementelor cheie dintr-un discurs standard pe subiecte familiare; înțelegerea unor instrucțiuni verbale; identificarea și înțelegerea unor informații specifice dintr-un mesaj audiat; înțelegerea unor instrucțiuni detaliate prin executarea lor; identificarea elementelor cheie, dintr-un mesaj rostit în limbaj standard, cu viteza normala; recunoașterea organizării logice a componentelor unui mesaj audiat; identificarea tipului de relație dintre interlocutori într-o conversație.

   Prof: PÎRVULESCU MINODORA CONSTANŢA  -Colegiul Auto ”Traian Vuia”-Tg-Jiu

 

Bibliografie:

1)  Programa școlara , Limba moderna 1, clasele V – VIII

2) ”How to teach pronuciation” , Longman

          3) John Locke -“Some Thoughts Concerning Education

          4) Cerghit  Ioan, Neacșu Ion, Prelegeri pedagogice, Polirom Iași, 2001