Oportunităţi e-Twinning 

 

Avansul tehnologiei şi pasiunea tinerilor de a o folosi au transformat modul în care oamenii îşi desfăşoară activităţile zilnice, cum socializează etc. Dependenţa de tehnologii s-a extins de la zonele urbane la cele rurale, influenţând şi educaţia.  Elevii se schimbă. Cadrele didactice trebuie să se adapteze, aducând în sala de clasă instrumente electronice şi aplicaţii pt a-i motiva pe elevi.

etwinning
Putem descoperi informaţii despre TIC prin participarea în proiecte şi evenimente eTwinning, platforma care contribuie la perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din Europa. Etwinning oferă o gamă variată de oportunităţi de formare continuă, precum evenimente de învăţare, cursuri de formare, workshop-uri, conferinţe, 20.000 de cadre didactice participand anual.
In urma participării la astfel de cursuri on-line (FINDING PARTNERS IN ETWINNING şi al cursului de formare continuă Comenius EU-MAGIC Effective Use of Modern Technology And Games In Classrooms (a pedagogic course for all teachers) şi a implicării elevilor mei în proiecte eTwinning (HAPPY EUROPEAN DAY OF LANGUAGES, 1st  JUNE: Children’s Day, Global Christmas Traditions etc.), am luat iniţiativa şi am înregistrat la 23.11.2013 proiectul EU-MAGIC, ţările participante fiind România, Portugalia, Turcia, Polonia, Grecia, Franţa. Perioada de desfăşurare a activităţilor a fost noiembrie 2013 – iunie 2014, vârsta elevilor 6-11 ani, folosind atât limba maternă a fiecărui partener şcolar, cât şi limba engleză.

Acest proiect eTwinning a cuprins 2 părţi:

  1. jocuri de comunicare, atât în limba maternă, cât şi în limbi străine (precum How many things can you think of that…?, Blackboard Bingo, What’s the explanation?, Noughts and Crosses, Unusual view, Correcting mistakes, Jumbled numbers, Brainstorm round a concept, Geometrical puzzles etc);
  2. soft-uri şi resurse educaţionale (precum ActivInspire, Power Point Presentations, Glogster, Prezi etc)

Dintre obiectivele acestui proiect, amintesc dezvoltarea abilităţilor digitale şi a celor lingvistice, îmbunătăţirea cunoştinţelor despre soft-uri şi resurse educaţionale folosite în lecţii, realizarea unui schimb de idei despre jocuri de comunicare, dobândirea de cunoştinţe despre ţări şi culturi europene.

Activităţile propuse au cuprins căutare de parteneri şcolari, activităţi de vizibilitate în fiecare şcoală parteneră, stabilirea echipei de proiect  şi a elevilor implicaţi din fiecare şcoală, descrierea fiecărei şcoli partenere şi a participanţilor, crearea logo-ului proiectului, realizare de activităţi despre jocurile de comunicare, realizare de activităţi folosind PPT-uri, ActiveInspire, Prezi etc, activităţi de evaluare şi de diseminare.

Rezultatele au fost reflecta în articole pe eTwinning, site-urile şcolilor partenere, revista şcolii, reviste educaţionale.

 

GHEORGHIŢĂ-SCHIPOR LAURA-MARIA

PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 3