Spătaru Irina Nicoleta

Şcoala Gimnazială Sîmbotin

 

 

Jan Amos Comenius, numele pe care îl asociem încă din 1632 cu conceptul “didactică”, defineşte termenul drept “arta de a-i învăţa pe alţii bine”. Rolul unui profesor este astfel acela de a îndruma, de a-i învăţa pe alţii cum să creeze, aici apropiindu-ne de cuvântul “artă”.

De ce artă în educaţie? Pentru că dezvoltă creativitatea, susţine gândirea critică, sporeşte capacitatea de concentrare, facilitează lucrul în echipă, creşte încrederea şi stima de sine, dezvoltă capacitatea de a comunica eficient. Arta şi educaţia sunt complementare, iar în această lucrare vom demonstra această afirmaţie.

Prezenta lucrare are ca scop ilustrarea unei abordări neobişnuite ale didacticii predării limbilor străine. Prin aceasta ne referim la utilizarea unei anumite ramuri ale artei şi anume muzica. Muzica în toate formele ei s-a dovedit a fi o bună sursă de relaxare şi inspiraţie, unele genuri de muzică chiar acţionând pozitiv asupra nivelului de concentrare. Utilizarea unui asemenea instrument la clasa pare oarecum neobişnuit,  însă beneficiile rezultate sunt nenumărate.

Crearea şi propunerea unor activităţi centrate pe muzică sunt obiectul prezentei lucrări. Prin aceasta, vom urmări o serie de paşi în realizarea unui plan de lecţie axat pe muzica în întregime, dar şi instanţe în care muzica joacă roluri secundare în planul unei lecţii.