Sirbu Ionela-Beatrice

                                                                          Prof.Limba Engleza

                                                                          Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rovinari

Interdisciplina a devenit o necesitate a lumii contemporane fiind o

consecinta  logica a integrarii tuturor tipurilor de continuturi in  perspectiva

educatiei permanente. Vine ca o solutie la situatia de organizare pe

discipline si satisface nevoia de globalitate in stiinta.

Principala modalitate de introducere a interdisciplinaritatii in invatamant

o reprezinta regandirea continuturilor ,planurilor, programelor si manualelor

scolare din perspectiva conexiunilor posibile si necesare sub raportepistemologic si pedagogic.

Interdisciplinaritatea implica stabilirea si folosirea unor conexiuni intrelimbaje explicative sau operatii, cu scopul diminuarii diferentelor care aparintre disciplinele de invatamant clasice, in timp ce predarea si invatarea unei discipline au dezavantajul ca folosesc perceperea secventiala a realitatii unice ,ce devine ,astfel, artificiala.

Conform lui Vaideanu( 1988 ,pag.250-252) in invatamantul preuniversitar, se pot identifica trei directii ale interdisciplinaritatii :

1)la nivel de autori de planuri, programe, manuale scolare, teste sau fise deevaluare;

2)puncte de intrare accesibile profesorilor in cadrul proceselor de predare-evaluare;

3 )prin intermediul activitatilor nonformale sau extrascolarein echipa.

O analiza, a abordarii interdisciplinare in domeniul limbilor moderne secere initiata printr-o redefinire a specificului acestora in cadrul disciplinelorde invatamant. A studia un nou cod presupune a-l considera, simultan, obiectde cunoastere, dar si mijloc de realizare a acesteia. Ca instrumentepistemologic, prin functia sa referentiala, limba moderna utilizeaza,concepte (semnificatii) din toate domeniile, in mare parte cunoscute elevilorde la studiul limbii materne, carora li se atribuie, insa, un nou semnificant.

Prin urmare, de la inceput, profesorul apeleaza la un bagaj de concepte ce apartin maimultor discipline si opereaza asa-numitele „corelatii obligatorii”. Dinacest punct de vedere, interdisciplinaritatea reprezinta o abordare intrinsecastudiului oricarei limbi modeme, asigurand transmiterea unui volum decunostinte si realizarea obiectivelor lectiei. Astfel, constatam ca profesorulde limbimoderne efectueaza, rand pe rand, incursiuni in geografie,analizeazatexte literare apartinand patrimoniului universal, trece in revistamomente de referinta din istorie sau prin texte cu caracter interdisciplinar side sinteza , semnaleaza marile descoperiri pe plan mondial in domeniulstiintei si tehnicii sau reactualizeaza probleme acute ale umanitatii. Fara a

epuiza domeniile ce se interfereaza in manualele scolare de limbi moderne,retinem ideea necesitatii pregatirii multilaterale, interdisciplinare, a cadrelordidactice absolvente ale facultatii de litere.

O alta cale de realizare a interdisciplinaritatii in studiul unei limbipresupune apropierea acesteia de materii de invatamant cu metodologiiasemanatoare sau chiar identice. Ne referim, in primul rand, la limbamaterna (limba romana), intr-o asemenea perspectiva, limba este considerataobiect al investigatiei, functia metalingvistica a limbajului devinepreponderenta, ca si latura formativa a obiectivelor propuse la lectie.

Progresele inregistrate in analiza contrastiva si teoriatraducerii au contribuit substantial la facilitarea accesului la limba moderna ,la prevenirea interferentelor, printr-o constientizarea elementelor delegatura sau contrast cu limba materna  sau, eventual, cu un alt cod studiat de catre elevi. Oastfel de analiza include toate nivelurile de limba (fonologie, lexical, morfosintactic),ca si contextul de comunicare (cultural) si are drept obiectiv finaldezvoltarea competentei de comunicare in limba moderna .

Abordarea interdisciplinard prin prisma pedagogiei integrate vizeazaformarea competentei de comunicare. Din acest punct de vedere, accentul pepracticarea limbii in situatie se pune prea putin in cadrul studiului limbiimaterne, analiza relatiei limba-context de comunicare se preconizeaza ,maiales, de catre metodologiile codurilor „straine”. In ciuda diversitatii culturilor,exista trasaturi socio-culturale comune care genereaza un comportamentsocial asemanator in situatii similare. O mai profundaconstientizarelaelevia actelor de limbaj in limba materna ar putea stimula vocatia pentru dialog siin alte coduri, in structura manualelor scolare, o buna ocazie in situatia de fata este furnizata  de „exercitiile de comunicare „. Un bun antrenament in limba materna presupune studierea tuturor registrelor din limba-sursa, antrenamentce se poate ulterior, reflecta si asupra limbii moderne.O aplicare sistematica si permanenta a interdisciplinaritatii, sub toateaspectele ei, in domeniul limbilor modeme reclama o formatie pedagogicadeosebita a cadrelor didactice solicitate sa adopte multiple ipostaze si saformeze la elevi o viziune asupra cunoasterii.Argumentele pe care le ofera,in final, aplicarea interdisciplinaritatii in domeniul limbilor moderne si care justifica pe deplineforturile depuse, au in vedere o metodologie mai functionala si rationala,mai economica si mai bine organizata, care sa stimuleze in acelasi timpmunca independenta si sa se constituie intr-un procedeu euristic fara a selimita la zonele idiomatice ale fiecarui cod in parte, care se cer investigatediferit.

In concluzie, achizitialimbilor moderne va putea coincide, in urmaunei astfel de abordari, cu o cunoastere mai nuantata si mai profunda  alimbii materne,va declansa un nou tip de reflectie asupra acesteia, va mari disponibilitatea elevilor de a-si insusi noi coduri, spre a putea stapani, totmai cuprinzator, realitatea .

 

Bibliografie

J.-L. Dumortier, Note sur I’approche interdisciplinaire dans le

programme de formations des agreges de l’enseignement secondaire

superieur,  Service de Didactique des Langues et Litteratures

romanes, Universite de Liege, 2001.

 

Palasan, Toader; Crocnan, Daniel Ovidiu; Hutanu, Elena –

Interdisciplinaritatea si integrare – o noua abordare a stiintelor in

invatamantul preuniversitar, in Revista Formarea continua a C.N.F.P.

din invatamantul preuniversitar, Bucuresti, 2000

 

Petrescu Paloma, Pop Viorica – Transdisciplinaritatea – O noua

abordarea a situatiilor de invatare, Ed Didactica si Pedagogica ,2007

 

Vaideanu, George – Interdisciplinarite, U.N.E.S.C.O., 197 5

 

Stanciu, Mihai – Reforma continuturilor invatamantului, Iasi,Polirom,1999