Marieta Pavel

Profesor limba franceză, Colegiul Naţional “Spiru Haret”

 

 

Didactica modernă propune astăzi metode şi tehnici inovative ce depăşesc semnificativ linia tradiţionalului, bazată îndeosebi pe constatare şi mai puţin pe practici prospective. Într-un sistem dominat de reforme, în care achiziţia informaţiei de calitate guvernează, practicienii, în cazul de faţă, cadrele didactice, au obligaţia de a valorifica bagajul de cunoştinţe obţinut de-a lungul procesului de formare iniţială într-o bază de actualizare a datelor primite pe diverse căi şi de promovare a acestora prin activităţile desfăşurate la clasă.

Prezenta lucrare îşi propune să scoată în evidenţă una dintre numeroasele practice moderne, şi anume munca în echipă. Motivul care sprijină această alegere rezultă din observarea îndelungată a colectivelor de elevi, atât în cadrul activităţii desfăşurate la clasă, cât şi în situaţiile de interacţiune neconvenţională, susţinută de lipsa constrângerii unui cadru formal. Elevii noştri, la fel ca şi noi, funcţionează din ce în mai bine lucrând în echipă, interacţionând cu semenii lor, schimbând păreri, viziuni, informaţii. Considerând că munca în echipa merită promovată şi fructificată la clasă, prezenta lucrare are ca scop final scoaterea în relief a nenumăratelor beneficii a lucrului în echipă, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.

Elevii noştri sunt astăzi altfel de cum îi ştiam, pentru că societatea s-a transformat într-o entitate diferită de ceea ce cunoşteam. Lucrurile sunt într-o continuă schimbare, “secolul vitezei”, astfel denumit în ultimii ani secolul XXI, aduce schimbare la ordinea zilei, de aceea, noi, ca profesori şi îndrumători ai următoarelor generaţii, avem datoria de a ne actualiza cunoştinţele şi de a adăuga noutăţi în toate activităţile desfăşurate.