Uncovering the music in teaching modern languages. Art and Education.

  Irina Nicoleta Spătaru Profesor Limba Engleză Şcoala Gimnazială Sîmbotin     Teaching others to do well and do good; that is a teacher’s assignment on a daily basis. Teaching has gone through significant changes, especially during the last decades, thus improving the way we envision the learning process. This paper focuses on the ways in which we can improve our teaching sessions in order to perfect the learning process for our students. In my experience, I have found that teaching is more than sending information to students; teaching means coaching, guiding, helping, encouraging. In order to teach a child, a teacher needs to address several issues. One of them consists of helping students concentrate, gaining their interest and keeping them focused. I find that music is a great instrument for this. I shall explain this by giving examples taken from my own activities in the classroom. Studies have shown that Mozart’s compositions have great power over one’s mind and attention. Listening to Mozart seems to help us concentrate for longer periods of time and greatly improves the quality of the learning process. All that sounds quite encouraging and hopeful. In an ideal classroom, we can play Mozart. However, we have normal classes with normal students. And normal in the 21st century does not necessarily mean Mozart anymore. Today, we benefit from all kinds of music genres, from rock to pop, to dance and folk. So let’s put that richness of genres to a good use! In several of my lessons, I have found that playing music in the background, one reasonable volume greatly helps my students focus on...

REDIRECŢIONAREA ŞI RESTABILIREA SARCINILOR DE LUCRU ÎN PREDAREA LIMBILOR STRǍINE

  ELENA DANA CONSTANTINESCU COLEGIUL NATIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TARGU JIU  În calitate de modelatori ai unor minți proaspete și gândiri idealiste, noi, ca profesori, trebuie să nu pierdem din vedere că odată cu predarea limbilor străine introducem elevul pe tărâmul unei noi lumi, pe tărâmul unei culturi și mentalități diferite. Modalitatea de receptare a unei limbi străine, sinuoasă sau netedă, ne aparține. Practica la clasă beneficiază de o moștenire considerabilă, bazându-se pe ani de studiu psiho-pedagogic îndelungat de care au beneficiat generații întregi. Cu toate acestea, societatea modernă se află într-o continuă schimbare și evoluție, obligându-ne să ne supunem, să ne subordonăm atât noilor termeni tehnici, cât și invaziei de „englezisme” care par să guverneze din ce în ce mai mult limbajul cotidian, chiar dacă suntem vorbitori de limba engleză sau nu. Termeni precum trendy, fancy, hairstylist, make-up artist, a forwarda, mașina tunata,par a fi depășit de mult banalul week-end sau bătrânul , toate fiind acum la îndemâna oricui. În consecință, noi trebuie să luam în considerare schimbările sociale și tehnologice, implicațiile lor asupra predării limbilor străine și să ne putem vizualiza munca prin prisma acestor schimbări. Există viziuni pesimiste în legătură cu viitorul, dar este limpede că dezvoltarea tehnologică poate oferi atât constrângeri, cât și oportunități. Printre oportunitățile tehnologice de care putem beneficia pentru o eficientă receptare a limbilor străine, profesorii pot face uz de aparatura audio și video existentă în instituțiile de învățământ. Se dorește o abordare nouă, proaspătă și eficientă care să țină pasul cu noul mediu de dezvoltare al adolescenților și, în consecință, ar trebui să ținem cont de șase principii care ar putea să...

TEACHING VOCABULARY

  VATAU ROXANA MARIA PROFESOR LIMBA ENGLEZA COLEGIUL GHEORGHE TATARESCU ROVINARI     English Learning Students associate vocabulary with translation of new words and then learning them by heart. But vocabulary is more than this. Most of the new words in English can be learnt interactive or through some techniques called by Harmer “Discovery Techniques”. Although these techniques are highly used they are rather ineffective sometimes. However there are other techniques/practices that can be used in the classroom to teach vocabulary. The first technique called “Realia” refers to bringing objects into the classroom or simply using the things existing in the classroom in teaching vocabulary.  In other words students are shown a pen if teacher wants to teach them the word “pen”. Moreover he can ask students: What is this? the answer would be: This is a pen! Or he can hold up the o pen, says the word and then gets students to repeat it. But can teachers bring a car into the classroom? Surely not but they can use the following technique. The second technique uses pictures of things that cannot be brought into the classroom as a board drawing, wall pictures, charts, flashcards, magazine pictures or other visual representation. For example if teachers want to teach students types of bird they can use flashcards. But what about actions that are not always understand from using flashcards? For all these there is another technique. The third technique is mime and refers to actions that are better explained by gesture. Concepts like “sleeping”, “listening” are easy to be presented in this way. The fourth technique is contrast and...

Évaluer pour motiver

    STANCA RÎJNIȚĂ SILVANA COLEGIUL ECONOMIC,,VIRGIL MADGEARU,,     «L’évaluation est une méthode qui permet d’évaluer un résultat et donc de connaître la valeur d’un résultat qui ne peut pas être mesuré. Elle est appliquée dans divers domaines où des résultats sont attendus mais non mesurables, par exemple, en gestion des ressources humaines, l’aptitude d’une personne à tenir un poste de travail. C’est un processus « Ex-ante » ou « Ex-post ». Avec quels mythes vivons-nous quand nous abordons l’évaluation? Nous désirons la justice, la justesse de nos décisions: le concours identique pour tous, sur tout le territoire, l’examen anonyme, le barème commun. C’est ce désir qui conditionne le nombre important de concours , c’est ce désir qui fait recommencer le concours d’agrégation si quelques étudiants arrivent en retard dans un des lieux d’examen».(wiki. univ-paris5.fr/wiki/Évaluation)   «Et pourtant quand il s’agit de notre évaluation dans les notes pédagogiques ou administratives, quand le ministère veut mettre en place une évaluation des études (donc des enseignants) chez les étudiants ou des établissements , alors nous sommes bien plus sceptiques sur l’utilité de cette évaluation et sur son objectivité! Ne vivons-nous pas sur ce mythe d’une évaluation „objective”, d’une évaluation qui nous a fait „intelligent” puisqu’évalué dans un concours? Depuis quelques années on multiplie les procédures pour améliorer l’évaluation: commission de barème, commission d’harmonisation, évaluation nationale , cahier de bord… D’après La théorie du système général de Jean-Louis Le Moigne :  Il faudra, tôt ou tard, passer l’objet „évaluation” au crible de ces quatre préceptes pour espérer en avoir une nouvelle modélisation ! »   Tout objet se définit par rapport aux intentions du modélisateur. Il ne...

 Artă în educaţie. Descoperind muzica în predarea limbilor moderne

    Spătaru Irina Nicoleta Şcoala Gimnazială Sîmbotin     Jan Amos Comenius, numele pe care îl asociem încă din 1632 cu conceptul “didactică”, defineşte termenul drept “arta de a-i învăţa pe alţii bine”. Rolul unui profesor este astfel acela de a îndruma, de a-i învăţa pe alţii cum să creeze, aici apropiindu-ne de cuvântul “artă”. De ce artă în educaţie? Pentru că dezvoltă creativitatea, susţine gândirea critică, sporeşte capacitatea de concentrare, facilitează lucrul în echipă, creşte încrederea şi stima de sine, dezvoltă capacitatea de a comunica eficient. Arta şi educaţia sunt complementare, iar în această lucrare vom demonstra această afirmaţie. Prezenta lucrare are ca scop ilustrarea unei abordări neobişnuite ale didacticii predării limbilor străine. Prin aceasta ne referim la utilizarea unei anumite ramuri ale artei şi anume muzica. Muzica în toate formele ei s-a dovedit a fi o bună sursă de relaxare şi inspiraţie, unele genuri de muzică chiar acţionând pozitiv asupra nivelului de concentrare. Utilizarea unui asemenea instrument la clasa pare oarecum neobişnuit,  însă beneficiile rezultate sunt nenumărate. Crearea şi propunerea unor activităţi centrate pe muzică sunt obiectul prezentei lucrări. Prin aceasta, vom urmări o serie de paşi în realizarea unui plan de lecţie axat pe muzica în întregime, dar şi instanţe în care muzica joacă roluri secundare în planul unei lecţii....

INTERDISCIPLINARITATEA IN DOMENIUL LIMBILOR MODERNE

                                                                              Sirbu Ionela-Beatrice                                                                           Prof.Limba Engleza                                                                           Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rovinari Interdisciplina a devenit o necesitate a lumii contemporane fiind o consecinta  logica a integrarii tuturor tipurilor de continuturi in  perspectiva educatiei permanente. Vine ca o solutie la situatia de organizare pe discipline si satisface nevoia de globalitate in stiinta. Principala modalitate de introducere a interdisciplinaritatii in invatamant o reprezinta regandirea continuturilor ,planurilor, programelor si manualelor scolare din perspectiva conexiunilor posibile si necesare sub raportepistemologic si pedagogic. Interdisciplinaritatea implica stabilirea si folosirea unor conexiuni intrelimbaje explicative sau operatii, cu scopul diminuarii diferentelor care aparintre disciplinele de invatamant clasice, in timp ce predarea si invatarea unei discipline au dezavantajul ca folosesc perceperea secventiala a realitatii unice ,ce devine ,astfel, artificiala. Conform lui Vaideanu( 1988 ,pag.250-252) in invatamantul preuniversitar, se pot identifica trei directii ale interdisciplinaritatii : 1)la nivel de autori de planuri, programe, manuale scolare, teste sau fise deevaluare; 2)puncte de intrare accesibile profesorilor in cadrul proceselor de predare-evaluare; 3 )prin intermediul activitatilor nonformale sau extrascolarein echipa. O analiza, a abordarii interdisciplinare in domeniul limbilor moderne secere initiata printr-o redefinire a specificului acestora in cadrul disciplinelorde invatamant. A studia un nou cod presupune a-l considera, simultan, obiectde cunoastere, dar si mijloc de realizare a acesteia. Ca instrumentepistemologic, prin functia sa referentiala, limba moderna utilizeaza,concepte (semnificatii) din toate domeniile, in mare parte cunoscute elevilorde la studiul limbii materne, carora li se atribuie, insa, un nou semnificant. Prin urmare, de la inceput, profesorul apeleaza la un bagaj de concepte ce apartin maimultor discipline si opereaza asa-numitele „corelatii obligatorii”. Dinacest punct de vedere, interdisciplinaritatea reprezinta o abordare intrinsecastudiului oricarei limbi...

Teachers, Teaching, Interacting

    Prof. Scrădeanu Eniser Școala Gimnazială “Pompiliu Marcea”, Tg-Jiu Studying other languages enables children to make connections with different people and their cultures. All curriculum areas contribute to the totality of the experiences that make up the new curriculum. They apply to the totality of experiences which are planned for children, including the ethos and life of the school and interdisciplinary studies as well as learning within curriculum areas and subjects. Due to the deep and fast changes that have developed in today’s educational system both teachers and students need to adapt and tackle it. Nowadays words like chalk, blackboard, pointing stick have been changed: whiteboard, whiteboard marker, laser stick, internet, website belong to our students’ vocabulary. Nowadays schools need to teach their students how to gain information and how to select and use them. This happens so quickly that students learn how to use the Internet together with their teachers. Even if a computer has become a teacher’s help, sooner than we had ever expected, it is our students’ friend and adviser, too. That’s why, more than ever, teachers should think twice before planning their activities and – “Don’t forget our friend!” It is the one that links us to almost everything required during classes. Here are some reasons for taking into consideration such a modern approach: it has already been proved that suitable websites will get our students actively involved with learning rather than just reading off the screen; here we can find simulations and other interactive learning experiences; –          some students need more practice than others; interactive websites engage students by providing information and resources...

LA DEMARCHE COMMUNIC’ACTIONNELLE

                                                                                                                                                                              Prof. Nicoleta Grigore                                                                                         C.N. E.Teodoroiu   Comment enseigner le Français Langue Etrangère ? Comment motiver les apprenants ? Des questions toujours posées par les didacticiens, par les concepteurs de méthodologies. Et les réponses ont varie, ont change selon le contexte historique, social ! Le point de départ a été la méthodologie traditionnelle, on a continue par la méthodologie active, par la méthodologie audio-orale, etc. En 2001, on a publie Le Cadre Commun de référence pour les langues, un document dont le rôle essentiel est de fournir une base commune pour la conception de programmes, de certifications. Son but: promouvoir le plurilinguisme. On introduit la notion de tâche, d’apprenant-usager de la langue, de perspective actionnelle, on passe à une logique d’interaction entre plusieurs langues. Afin de donner du sens à de nouvelles pratiques et de répondre aux nombreuses questions que se posent les enseignants de langue sur le CECRL, Mme. Claire Bourguignon (Professeur des universités à l’IUFM de Haute Normandie -Université de Rouen) propose une nouvelle démarche didactique translangue, « l’approche communic’actionnelle » qui vise à rendre opérationnelle la perspective actionnelle. Les principes de cette approche sont : mettre l’apprenant en action en lui confiant une tâche à accomplir ;  faire apprendre la langue dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche ; relier la capacité à communiquer à la réussite d’une tâche ; développer un niveau de compétence, à savoir un degré d’autonomie dans l’utilisation de la langue ; développer les stratégies qui permettent à l’apprenant de devenir un usager autonome de la langue. L’auteure précise qu’ »un usager autonome n’accumule pas seulement des connaissances mais est capable de choisir les connaissances pertinentes en lien avec un objectif à atteindre. » Dans...

L’écriture créative en classe de français langue étrangère

Paliu-Murgan Minodora, profesor, C.N.Ecaterina Teodoroiu Pourquoi des activités d’écriture en classe ? L’écriture des élèves est principalement sollicitée en classe pour la prise de notes, pour des écrits scolaires répondant à des exigences formelles académiques, qui sont essentiellement critiques, analytiques et réflexives. Les apprenants ont rarement l’occasion d’ exercer leur style personnel. C’est pourquoi pour eux la littérature demeure seulement un objet d’analyse et de réflexion :la dimension esthétique et sensible est souvent effacée au profit des considérations lexicales ou grammaticales. Une solution seraient les ateliers d’écriture en classe, au cours desquels l’enseignant peut sortir de son rôle prescripteur pour favoriser une expression plus spontanée, indépendante de tout critère d’évaluation, qu’elle soit positive ou négative. Les erreurs ne sont pas corrigées sur place, on pourrait le faire dans un second temps, soit collectivement ,soit individuellement. L’atelier d’écriture a pour but de déplacer l’objet de l’apprentissage : les participants n’écrivent plus pour apprendre, pour être évalués par l’enseignant, pour passer un test ou un examen ,mais bien pour prendre du plaisir. D’habitude en classe l’on se concentre le plus souvent sur une langue utile, fonctionnelle, efficace. C’est pourtant un élément essentiel de l’apprentissage , le plaisir pris par les apprenants est une source de motivation. La « découverte » de leur créativité, de leur imagination en langue étrangère leur fait prendre conscience que cette langue n’est pas seulement une matière scolaire, mais aussi un vecteur de communication. Dans une approche pédagogique de l’écrit centrée sur le « plaisir d’écrire » la tâche de l’enseignant est de guider les apprenants ,en les faisant découvrir que la rédaction de textes est à leur...

Exemple de bune practici în didactica modernă. Munca în echipă

    Marieta Pavel Profesor limba franceză, Colegiul Naţional “Spiru Haret”     Didactica modernă propune astăzi metode şi tehnici inovative ce depăşesc semnificativ linia tradiţionalului, bazată îndeosebi pe constatare şi mai puţin pe practici prospective. Într-un sistem dominat de reforme, în care achiziţia informaţiei de calitate guvernează, practicienii, în cazul de faţă, cadrele didactice, au obligaţia de a valorifica bagajul de cunoştinţe obţinut de-a lungul procesului de formare iniţială într-o bază de actualizare a datelor primite pe diverse căi şi de promovare a acestora prin activităţile desfăşurate la clasă. Prezenta lucrare îşi propune să scoată în evidenţă una dintre numeroasele practice moderne, şi anume munca în echipă. Motivul care sprijină această alegere rezultă din observarea îndelungată a colectivelor de elevi, atât în cadrul activităţii desfăşurate la clasă, cât şi în situaţiile de interacţiune neconvenţională, susţinută de lipsa constrângerii unui cadru formal. Elevii noştri, la fel ca şi noi, funcţionează din ce în mai bine lucrând în echipă, interacţionând cu semenii lor, schimbând păreri, viziuni, informaţii. Considerând că munca în echipa merită promovată şi fructificată la clasă, prezenta lucrare are ca scop final scoaterea în relief a nenumăratelor beneficii a lucrului în echipă, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Elevii noştri sunt astăzi altfel de cum îi ştiam, pentru că societatea s-a transformat într-o entitate diferită de ceea ce cunoşteam. Lucrurile sunt într-o continuă schimbare, “secolul vitezei”, astfel denumit în ultimii ani secolul XXI, aduce schimbare la ordinea zilei, de aceea, noi, ca profesori şi îndrumători ai următoarelor generaţii, avem datoria de a ne actualiza cunoştinţele şi de a adăuga noutăţi în toate activităţile desfăşurate....

“Why do Romanian learners of English make mistakes when they try to communicate something about the future?”

  LUMINITA MILI POPESCU DANA VILCEANU COLEGIUL NATIONAL “TUDOR VLADIMIRESCU” TG-JIU     The question is: “Why do Romanian learners of English make mistakes when they try to communicate something about the future?”. And, of course, it is not only about the future. Actually, all learners make mistakes. This is not confined to English learners. We all make mistakes  even  when  we  speak  our  mother  tongue.  They  often  cause  a  certain  amount  of merriment. Whether we bother to correct ourselves or not seem to depend on whether we think our hearers have noticed and how urgently we want to get on with what we are saying. The important point for our present purposes is that we know how to correct them: we can recognize our own mistakes for what they are. This is not usually the case with mistakes made by a learner. Not only does he not always recognize his mistakes, but when his attention is drawn to them, he happens not to be able to correct them; he may even commit another error in trying to do so. Furthermore,  the majority of learner’s errors are linguistically quite different from those made by a native speaker. The nature and quality of mistakes a learner makes provide no direct measure of his knowledge of the language, it is probably the most important source of information about the nature of his knowledge. From the study of his errors we are able to infer the nature of his knowledge  at  that  point  in  his  learning  career  and  discover  what  he  still  has  to  learn.  By describing and classifying his errors in...

IMPORTANȚA STUDIULUI LIMBILOR STRĂINE.LIMBA FRANCEZĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

    IVONA MERCIOIU PROFESOR LIMBA FRANCEZĂ COLEGIUL NAȚIONAL” ECATERINA TEODOROIU” COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR ARGHEZI ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎLNIC   “Orice limbă este o înfăţişare a spiritului omenesc; cu cât mai multe limbi învaţă cineva, cu atât mai multe laturi cunoaşte mintea sa, şi, prin urmare, cu atât mai multilateral devine el însuşi.”Mihail Boiagi în Gramatica Se afirmă adesea că o persoană care cunoaște mai multe limbi străine este mai « bogată » decât celelalte.În zilele noastre , învațarea limbilor străine trebuie să fie văzută în strânsă legatură cu fenomenul complex al mondializării.Putem spune că a cunoaște limbile moderne reprezintă garanția reușitei  în lumea întreagă.La nivel european, plurilingvismul facilitează comunicarea și colaborarea între națiuni , promovarea culturilor europene și, bineînteles, elaborarea și realizarea proiectelor cu scopuri comune .Europa devine, prin excelență, un veritabil mozaic al popoarelor și al limbilor. Astăzi , este esențial să învățăm una sau mai multe limbi străine pentru a cunoaște alte culturi , alte civilizații, alte literaturi și pentru a privi lumea într-un mod diferit. Învațarea limbilor nu este numai un studiu ca oricare altul, ci este o extraordinară conexiune cu lumea care ne înconjoară și în fața căreia suntem ,uneori, indiferenți. Așadar, nu ar trebui să spunem că o limbă este mai mult sau mai puțin importantă decât altele , ci din contră, am putea constata vizavi de o limbă , că aceasta este mai mult sau mai puțin cunoscută sau folosită decât altele.Învățarea limbilor devine o necesitate în contextul european actual iar misiunea profesorilor din această tagmă este fără îndoială, aceea de a încuraja elevii să învețe alte limbi de la vârste destul de fragede și...

Stratégies  d’amélioration de la compréhension  orale

 Profesor Bistreanu Eliana       Colegiul Tehnic Nr.2,Tg-Jiu, Gorj   Introduction La compréhension orale est une des étapes  fondamentales de la communication et dans l’acquisition d’une langue étrangère. Dans l’acquisition de la langue seconde, comme dans celle de la langue première, la compréhension précède l’expression. L’enseignant a  un rôle important à jouer par rapport à l’écoute. L’écoute dans des situations authentiques est  absolument nécessaire, car elle permet à l’élève de se familiariser avec les sons de la langue non maternelle,  elle amène l’élève à s’appuyer sur les éléments du texte et les connaissances personnelles  pour comprendre un message oral. La perception auditive joue un rôle fonda­mental dans l’accès au sens et on ne peut percevoir que ce que l’on a appris à percevoir: elle évolue donc en cours d’apprentissage jusqu’à la maîtrise du système phonologique et le développement des compétences linguistiques et langagières.         Mais, malheureusement,on est  restreint par un programme surchargé et le nombre réduit de classes dans cette tentative de développer une aptitude  de l’écoute et d’expression orale.                   Une compétence primordiale – La compréhension de l’oral Longtemps négligée, la compréhension de l’oral  a gagné beaucoup de terrain les dernières   années  et a connu un rayonnement particulier avec l’entrée des documents authentiques dans la classe de langue. Le besoin de mettre les apprenants au contact de diverses formes orales, diverses situations de communication, de proposer diverses stratégies de compréhension deviennent de plus en plus évident.                                                                À ce qu’on sache,comprendre n’est pas une simple activité de réception : la compréhension de l’oral suppose la connaissance du système phonologique, la valeur fonctionnelle et sémantique des structures linguistiques...

CREATIVE DIALOGUES-Storyline Approach

Chiriac Natalia-profesor limba engleză Pașek Ionela-profesor limba engleză Școala Gimnazială”Constantin Săvoiu”Tg.-Jiu, Gorj The Storyline approach was first developed by a small group of staff tutors based in the In-service Department of what was then Jordanhill College of Education, Glasgow, Scotland – now the Faculty of Education of the University of Strathclyde. People involved at that time were Steve Bell, Sallie Harkness and Fred Rendell. The Storyline method provides a structure for planning classroom experience which gives the teacher the security of knowing what knowledge, skills and attitudes she/he intends pupils to acquire. It also provides practical implementation strategies which have proven workable with classes, groups and individuals. The approach is sequential, in the method, thus ensuring progression as the chosen topic unfolds. There is also, however, flexibility in that, as the Storyline process continues, the pupils’ responses are an essential part of the development. A key feature of the approach is the very positive way in which it depends on and builds on pupils‟ existing experience and knowledge. Also significant is the degree of pupil involvement, both imaginatively and in practical problem solving. The Storyline method poses problems and asks questions of pupils rather than giving them answers to questions they have never asked. The pupils and the teacher explore ideas together. The approach is essentially experiential and constructivist. It draws the curriculum together using the environment and social subjects as a stimulus to explore, using expressive arts and language as a means of discussing, describing and explaining. Research and reference skills are extended as pupils are encouraged to search for answers and information in various ways…orally, through viewing...

TEACHING ENGLISH WITH TECHNOLOGY

Tămîși Mirela Maria, profesor la Liceul cu Program Sportiv, Targu-Jiu The traditional “chalk and talk” method of teaching that has persisted for hundreds of years is now acquiring inferior results when compared with the more modern and revolutionary teaching methods that are available for use in schools today. Greater student interaction is encouraged, the boundaries of authority are being broken down. In almost any kind of lesson, students might just learn what they want to learn and may find success while improving the world around them.       The first changes began in the classroom itself. New technologies such as overhead projectors, interactive whiteboards, laptop computers and wireless internet have opened up the classroom to the outside world. More and more teachers who spent their lives managing with a textbook, a tape recorder and a blackboard are now using PowerPoint to present grammar, playing podcasts to practise listening skills, taking texts off the web to introduce reading skills. The use of technology in the classroom has become important and it will be a normal part of the English classes in the years to come. Here are some reasons for this: Internet access is becoming more and more available to learners; technology presents us with new opportunities for authentic tasks and materials and gives learners exposure to and practice in all of the four main language skills; the Internet gives opportunities for collaboration and communication between learners all over the world; young learners are growing up with technology and it is an integrated part of their lives, so, for them, the use of technology is a way to bring the outside world...

DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI INTRA- ŞI INTERPERSONALE PRIN POEZIE Au peuple des loups blancs

COLLÈGE NATIONAL”TUDOR VLADIMIRESCU”, TG-JIU Prof. fr. Rodica P. Calotă                      La plus agréable expérience de ma vie est ce concours qui m’offre l’occasion d’expérimenter avec mes élèves nos aptitudes créatives, de sorte qu’on aboutisse à élaborer un produit final comme celui-ci, occasion dont je me suis emparée pour composer cette chanson qui contient les dix mots de la francophonie de l’année 2015, que voici :   Salut, ami, de quatre-vingts, de soixante-dix et même soixante, Chez nous le ciel est assez jeune, chez nous les étoiles sont marrantes ; Viens,  t’attendent, le cœur ouvert, les jours qui s’avèrent un peu  gris, Mais je t’attends depuis des siècles, quand ils étaient tellement jolis : Sans t’avoir vu et entendu, mon horizon compréhensible Viendra cercler nos âmes bleuâtres d’un sentiment doux et paisible ; Si tu viens le soir, en train, en avion ou même en navire, Je serai là, planté pour toi, pour le mieux et pour le pire, Si tu viendras à l’aube, je peux illuminer ton nouveau chemin Avec ma petite lanterne, aurore que j’ai reçue  étant gamin Et avec mon chien, car il est mon meilleur ami, on s’enfuit Eyt tous les trois  on  passerait, en luge,  le moment  inouï(t). Refrain Les loups blancs sont mes ancêtres, Tu les connaîtras peut-être, Ils t ’aimeront du premier coup, Avec leur grands cœurs de loup ; Les loups blancs, les loups blancs Ils fascinent  par leur hurlement.   Tu dois franchir sans réticences tout seul la Gaule cisalpine, Pour déboucher dans ce royaume  des faucons et des aubépines ; Ne craigne pas le vilain malheur, car t’es mon meilleur  invité Et je t’invite voir le spectacle...

Incorporating culture into the english language classroom

Prof. Petrișor Adina, Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu A question germane to our discussion is, how can we incorporate culture into the foreign language curriculum, with a view to fostering cultural awareness and communicating insight into the target civilization? In the past, this has been attempted by dint of discoursing upon the geographical environment and historical or political development of the foreign culture, its institutions and customs, its literary achievements, even the minute details of the everyday life of its members. At other times, insights into the target community have taken the form of ‘lecturettes’[1] or a “homily” on such issues as marriage customs and ceremonies, festivals, Sunday excursions, and so forth, thus rendering the study of the foreign culture a tedious and unrewarding task. Admittedly, we cannot teach culture any more than we can teach anyone how to breathe. What we can do, though, is try to show the way, to teach about culture rather than to posit a specific way of seeing things-which is corollary and ancillary to cultural and linguistic imperialism. By bringing to the fore some elements of the target culture, and focusing on those characteristics and traits that are of importance to the members of the target community-refraining from taking an outsider’s view-teachers can make students aware that there are no such things as superior and inferior cultures and that there are differences among people within the target culture, as well. ‘[Teachers are] not in the classroom to confirm the prejudices of [their] students nor to attack their deeply held convictions’[2]. Their task is to stimulate students’ interest in the target culture, and...

Predarea limbilor străine prin activități de ascultare

Motto: “Caracterul e alcatuit din minte și suflet. Așa se întâmplă că el depinde de educație și, prin urmare, poate fi îndreptat sau îmbunătățit”                                                                                             Giacomo Casanova Noile perspective în didactica limbilor moderne reprezintă un subiect de actualitate. Spunem aceasta, deoarece predarea – învăţarea limbilor moderne a trecut, de-a lungul timpului, printr-o serie de transformări. Efectul activităţii de învăţare trebuie să se concretizeze printr-un stil cognitiv, printr-un set de elemente procesuale şi strategice, pe care elevul să-l folosească pe cont propriu. Prin etalarea şi prezentarea de produse ale gândirii, şcoala trebuie să devină formator al proceselor de gândire, iar profesorul să prezinte elevilor modele de gândire şi învăţare, nelimitându-se doar la a furniza informaţii, ci şi antrenându-i motivaţional şi cognitiv, apelând la stategii de învăţare. Caracteristica definitorie a comunicării  mesajelor didactice o constituie identificarea reală, stăpânirea conştientă a componentelor proceselor  comunicării şi descifrarea corectă a relaţiilor semnificative dintre ele de către interlocutori. În situaţia didactică  de învăţare, schimbul  eficient de mesaje inteligibile şi persuasive înseamnă o interacţiune conştientă între subiecţii educaţi, care au statusuri şi roluri diferite. Comunicarea într-o limbă străină  apelează la abilităţi de mediere şi înţelegere culturală. Demersul educativ în ceea ce priveşte studiul limbilor străine se bazează pe metode comunicative. Scopul acesteia este de a favoriza comunicarea elevilor între ei sau cu profesorii. În acest sens, are ca fundament actele de vorbire (a se prezenta, a cere o informaţie, a da un sfat…). Nu se mai învaţă, de exemplu, imperativul pentru a învăţa imperativul, ci pentru a ajuta la a da ordine. Acest demers,  pune accentul, înainte de toate, pe utilizarea documentelor autentice, pentru a-l ajuta...

Interculturalitatea și documentele autentice

INTERCULTURALITATEA ȘI DOCUMENTELE AUTENTICE Mondializarea piețelor economice și fluxul crescând al populațiilor, pe care îl generează, aduc din ce în ce mai multe persoane în situația de a comunica, de a se întâlni, de a face schimburi, de a trăi și lucra cu interlocutori veniți din contexte lingvistice și socioculturale extrem de variate. A se forma pentru aceste întâlniri, schimburi, cooperări, conflicte este azi ,,la tâcheʼʼ  care ne privește pe toți, așa cum remarcă și M. Abdallah-Pretceille, dar și L. Porcher : « l’interculturel n’est pas une option simple : il est au cœur de la « réalité humaine » et personne, à ce sujet, ne peut se permettre de choisir une autre voie» [1, p.58] În domeniul predării/învățării limbilor străine, dimensiunea interculturală se poziționează, de asemenea, în centrul oricărei pedagogii. A pregăti elevii pentru contacte interculturale, constituie unul din obiectivele fundamentale ale didacticii FLE de azi. Aplicarea unei abordări interculturale în România          Apărut la începutul anilor ʼ70 în cadrul învățământului, interculturalul a cucerit un loc important în didactica FLE începând din 1980. Mergând dincolo de aspectele funcționale ale folosirii limbii, și depășind modelul nativ ca și competență de referință, el constă în a instaura și a alimenta fără încetare « les circulations entre les cultures, les échanges, les passerelles, les connexions, les partages. S’enrichir de ses différences parce que, fondamentalement, nous sommes identiques, telle est la philosophie de l’hypothèse interculturelle. Mettre en commun sans renoncer à sa singularité, exploiter à l’optimum la diversité, faire que l’hétérogénéité constitue une valorisation réciproque » [1, p.19-20]. E vorba de a ajuta elevii să se desprindă de propria cultură și să se deschidă celorlalți înțelegându-i mai bine, pentru...

Oportunităţi e-Twinning

Oportunităţi e-Twinning    Avansul tehnologiei şi pasiunea tinerilor de a o folosi au transformat modul în care oamenii îşi desfăşoară activităţile zilnice, cum socializează etc. Dependenţa de tehnologii s-a extins de la zonele urbane la cele rurale, influenţând şi educaţia.  Elevii se schimbă. Cadrele didactice trebuie să se adapteze, aducând în sala de clasă instrumente electronice şi aplicaţii pt a-i motiva pe elevi. Putem descoperi informaţii despre TIC prin participarea în proiecte şi evenimente eTwinning, platforma care contribuie la perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din Europa. Etwinning oferă o gamă variată de oportunităţi de formare continuă, precum evenimente de învăţare, cursuri de formare, workshop-uri, conferinţe, 20.000 de cadre didactice participand anual. In urma participării la astfel de cursuri on-line (FINDING PARTNERS IN ETWINNING şi al cursului de formare continuă Comenius EU-MAGIC Effective Use of Modern Technology And Games In Classrooms (a pedagogic course for all teachers) şi a implicării elevilor mei în proiecte eTwinning (HAPPY EUROPEAN DAY OF LANGUAGES, 1st  JUNE: Children’s Day, Global Christmas Traditions etc.), am luat iniţiativa şi am înregistrat la 23.11.2013 proiectul EU-MAGIC, ţările participante fiind România, Portugalia, Turcia, Polonia, Grecia, Franţa. Perioada de desfăşurare a activităţilor a fost noiembrie 2013 – iunie 2014, vârsta elevilor 6-11 ani, folosind atât limba maternă a fiecărui partener şcolar, cât şi limba engleză. Acest proiect eTwinning a cuprins 2 părţi: jocuri de comunicare, atât în limba maternă, cât şi în limbi străine (precum How many things can you think of that…?, Blackboard Bingo, What’s the explanation?, Noughts and Crosses, Unusual view, Correcting mistakes, Jumbled numbers, Brainstorm round a concept, Geometrical puzzles etc); soft-uri şi resurse educaţionale (precum ActivInspire,...

L’interaction en classe de FLE

         L’interaction  en classe de FLE La production orale est le point faible de l’enseignement des langues. Comment faire de la classe un lieu où les apprenants peuvent échanger spontanément ?Les trois points essentiels qui se discutent en classe de langue sont la compréhension, le fonctionnement  de la langue et l’évaluation et ces types d’échanges n’intéressent l’apprenant qu’une seule condition , si le professeur  lui donne l’initiative et celui-ci dit spontanément ce qu’il a compris ou non sans l’intervention du professeur. Envisagée de cette manière la grammaire peut susciter des interactions personnelles. Une autre façon de transformer la classe dans une espace de communication réelle est le travail de groupe destiné à préparer une activité où les taches ont été précisées : jeu de rôle, simulation ou débat. Quelles sont les phases du développement de la parole ? A ce titre , le linguiste Lambert a publié beaucoup d’études dans la revue American of Psychology. Ses idées pouvant être résumées ainsi : Ce que les apprenants acquièrent le premier lorsqu’on se trouve en situation d’apprentissage dans le pays où la langue est parlée c’est le lexique et la phonétique. Tous les deux sont étroitement liés puisqu’on ne peut se faire comprendre sans une prononciation plus ou moins correcte. Puis viennent progressivement la syntaxe, la morphologie et, en fin, la bonne utilisation des registres de langues en situation de communication, c’est-à-dire lesrègles socioculturelles. Cet ordre s’explique par la finalité même de la parole, celle de transmettre de l’information et être capable de la recevoir. Car, si l’on a une connaissance approximative des règles, mais beaucoup de lexique et une prononciation correcte, on peut transmettre...